Det gröna taket på 77 foton

de grönt tak blir väldigt populärt och det är inte alls förvånande. Den gröna arkitekturen är vacker och främjar klimat och biologisk mångfald i regionerna. Ett grönt tak kan locka många fåglar och arter av fjärilar och insekter som är ansvariga för många växters liv. Dessutom, för stads- och överfulla platser där grönytan krymper varje sekund, är detta en hjälpenivå där man kan få in det gröna liv som är så viktigt för planetens existens. Den bioklimatiska effekten av a grönt tak är obestridligt – växter isolerar värme och kyla, liksom damm och ljud från våra hem. Ett planterat tak är också mycket användbart för att absorbera regn. Det kan ses i by- och lantområden där människans harmoni med sin miljö är beundransvärd. Vi ser det också på spektakulära byggnader i stora städer där den estetiska effekten är ännu mer anmärkningsvärd. Och för att inte tala om det inflytande det har på luftkvaliteten och växthuseffekten. Flera moderna hus har redan sitt vackra grönt tak som kan utrustas med gångar och solstolar så att vi kan vila.

Idag finns det städer där gröna tak är en integrerad del av arkitekturen. När du vill skapa en takterrass måste du ta hänsyn till flera saker. Vanligtvis skapas några lager för att säkra trädgården – en bas som oftast är betong, sedan ett fuktsäkert membran, ett dräneringsskikt, en filteryta och det sista lagret är jorden och själva vegetationen. a grönt tak som har blivit en ikon för postmodern arkitektur är Portland -byggnaden i Portland. Trädgården stod klar 2006. Byggnaden fungerar som ett stort centrum för regeringskontor.

Lutande grönt tak på ett modernt hus

grönt tak-samtida-arkitektur-och-bioklimatiska-idéer

En modern grön byggnad

grönt tak-samtida-byggnad-grönt

Grönt tak, stadsträdgårdar under himlen

grönt tak-trädgård-på-en-hög-byggnad

Det gröna taket är ett fungerande ekosystem som ger flera miljöfördelar

grönt-tak-grönt-arkitektur

Ett grönt tak kopplat till sin miljö

grönt-tak-grönt-bioklimatiskt-arkitektur

Modernt hus vid foten av berget

grönt tak-vid-foten av berget

grönt tak-original-byggnad

grönt-tak-chalet-med-grönt-tak

gröna tak-spektakulära-stugor

gröna tak på ekostugor

green-roof-eco-green-designs

gröna tak-unika-hus-i-världen

grönt tak-i ett ovanligt hus

grönt tak-i-vänskap-med-miljön

grönt tak-magiska-platser-i-världen

grönt tak-i-harmoni-med-naturen

gröna tak-och-två-solstolar

grönt tak och en magnifik trädgård

green-roof-unique-ideas-of-green-architecture

gröna tak-trädgårdar-och-soppor-på-taket

gröna-tak-tak-trädgårdar

grönt-tak-tak-trädgård

grönt tak-trädgård-på-en-extravagant-byggnad

grönt tak-ganska-modernt-hus

grönt-tak-vacker-gräsmatta-på-taket

gröna tak-vackra-ekologiska hus

grönt-tak-grönt-arkitektur-i-städerna

grön-tak-grå-kubik-hus

grönt-tak-ekologiskt-hus

grönt tak-modernt-betong-hus-med-det-gröna taket

grönt-tak-modernt-hus-och-grönt-arkitektur

grönt tak-modernt-hus-spektakulär pool

grönt-tak-original-hus-och-grönt-tak

gröna tak-eko-gröna hus

gröntak-litet-grönt-hydda

grönt tak-litet-stenhus

gröna tak-små-exotiska hus

gröna tak-små-gröna hus

gröna tak-små-stugor-nära-en-sjö

grönt tak-för-ett-hus-i-trädgården

spektakulärt-grönt tak

grönt tak-på-ett-hus-i-skogen

gröna-tak-ekologiska-tak

gröntak-gröntak

gröntak-grönt-stads-tak

grönt-tak-stads-grönt-tak

gröntak-gröntak

grönt-tak-grönt-tak-av-kubik-hus

grönt tak-en-byggnad-i-Bulgarien

grönt-tak-en-vacker-tak-trädgård

grönt tak-ett-hus-vid-foten av berget

grönt tak-ett-samtida-hus

grönt tak-lite-blått-hus

grönt-tak-modern-villa-med-ett-tak-gräsmatta

grönt-tak-ett-stort-grönt-tak

grönt-tak-unikt-hus-med-grönt-tak

grönt-tak-ett-konstnärligt-tak

grönt tak-intressant-villa

gröna tak-spektakulära-stugor

grönt-tak-original-tak-design

grönt-tak-och-vertikal-trädgård

green-roof-green-hotels-of-the-world

grönt-tak-original-tak-trädgård

gröna tak-vackra-gröna byggnader

grönt-tak-ganska-grönt-tak

grönt tak-glas-hus

gröna tak-för-kubik-hus

green-roof-green-roof-of-the-world

grönt tak-imponerande-tak

grönt-tak-grönt-tak

grönt tak-en-grön-trä-chalet

grönt tak-ett-torn-i-Italien

grönt tak-original-villa

grönt-tak-grönt-kreativa-idéer

gröna tak-vackra-gröna hus

grönt-tak-grönt-hus-i-naturen

grönt-tak-grönt-hus-i-berget