Sommaren är här ! Dags att underhålla din gaspanna!

Sol, semester, hav, cocktails på stranden, sommaren är en frisk fläkt mellan vår och höst. Men hans ankomst påminner oss om att ibland att stanna hemma och göra ingenting är fortfarande ett sätt att ladda batterierna. För att hemmet ska garantera en känsla av lugn måste emellertid atmosfären andas värme i ordets bokstavliga och bildliga bemärkelse. Därav vikten av en värmare som fungerar smidigt och optimalt. Sommaren är den perfekta säsongen för att se till att den är i gott skick. Hitta sedan alla tips för att underhålla din gaspanna korrekt.

Är det obligatoriskt att underhålla din gaspanna  ?

Det borde faktiskt börja med det faktum att i Frankrike blev det årliga underhållet av värmeutrustning obligatoriskt 2009. Detta dessutom, oavsett panntyp och dess bränsle (olja, gas, ved, etc.). Kol), liksom den individuella eller kollektiva karaktären av installationen. Du är därför något tvungen att säkerställa underhållet av din uppvärmning eller slutligen, inte dig själv strikt taget.

Lagen föreskriver att tjänsterna av a värmeingenjör för underhåll aggregera. Han är den enda som kan ge oss ett underhållsintyg. Detta dokument ger en slags garanti och kan vara till stor nytta för dig i händelse av en störning. För att hitta en pålitlig professionell, uppmuntra dig att använda hantverkare referensplattformar som Belfix. Kvalitetstjänster, verifierade proffs, fasta priser och snabba insatser – processen underlättas och fulländas.

Lita på en professionell för att underhålla din installation

lita på en professionell för att inspektera gasvärmepannans sommarunderhåll

Varför underhålla din gaspanna ?

Förutom den lagliga skyldigheten finns det dock ett rent praktiskt intresse av regelbundet underhåll. Det kan åtgärda flera risker i samband med driften av pannan, som är:

  • utsläpp av giftiga gaser

Värmeutrustningens skick är direkt relaterat till luftkvaliteten i huset. En dåligt rengjord panna kan verkligen ha konsekvenser för din hälsa. Problemet döljs oftast bakom skadliga gasrester, som avges från värmaren. Inandning av kolmonoxid, den viktigaste toxiska faran, kan orsaka obehag. Från lätt huvudvärk till kräkningar, berusning och till och med död i de värsta fallen.

  • uppvärmning

Dessutom garanterar regelbundet underhåll av pannan dess tekniska prestanda. Detta minskar kraftigt risken för sammanbrott under högsäsong. Dessutom skulle livslängden för de olika elementen som utgör din uppvärmning förlängas avsevärt..

  • värmeförluster

Att se till att hela värmesystemet fungerar optimalt skulle påverka din faktura. Vad ? Om värmaren inte fungerar som den ska, kan dess funktionsfel leda till betydande värmeförlust. Plötsligt skulle pannan försöka kompensera för dem genom att avge ytterligare värme. Ser du nu hur det går ?

Flera praktiska fördelar med regelbundet underhåll

värmeunderhåll på sommaren hur man underhåller pannan pålitlig värmeingenjör

Vilka värmeelement att inspektera ?

Naturligtvis måste alla yrkesmän på området vara medvetna om den diagnostiska processen som ska följas. Det rekommenderas dock starkt att du tar reda på det för att undvika risk för att bli lurad. Detta är värmeelementen som bör kontrolleras regelbundet …

  • rengöring av pannan och dess beståndsdelar (värmekropp, brännare, kontrollampa, rökutrymningssystem)
  • undersökning av tätningarnas funktion, anslutnings- och säkerhetselementen, pumpen, cirkulatoren
  • korrekt justering av pannan och alla komponenter relaterade till gasflödet
  • kontrollera halten av kolmonoxid i omgivande luft

Vikten av att undersöka alla delar av pannan

behåll sin panna för att säkerställa att dess centralvärme fungerar korrekt med en professionell värmeingenjör

Varför är sommaren den bästa säsongen ?

När det gäller uppvärmning, liksom alla andra situationer i livet någon annanstans, är underhåll bäst att göra innan den aktiva säsongen kommer. Detta är den första och främsta anledningen till att inte vänta på hösten, som är mycket efterfrågad. Tvärtom, vi uppmuntrar dig att föredra sommarperioden. Denna anknytning skulle spara dig risken att befinna dig utan uppvärmning mitt på vintern. Det finns dock oftast ingen bra säsong för att behålla en panna som fungerar under hela året. Detta är särskilt fallet med apparater som producerar varmt vatten, förutom värme. Å andra sidan, om pannan bara används för att värma ditt hem, är det bättre att vänta till våren och sommaren. Den senare är en mer lämplig säsong, eftersom stagnation av bränslerester kan förstöra utrustningen. Slutligen är sommaren också en bra tid att blöda dina radiatorer.

Dra nytta av sommaren för att blöda radiatorerna

uppvärmningsradiator blöder radiatorerna underhåller pannan på sommaren för att säkerställa korrekt drift