Ladon ja aidan väliset etäisyysstandardit

Kun tuleva kohde suunnitellaan tai rakennetaan hyvin varustetulle alueelle kaikenlaisille liitännäisrakennuksille, on noudatettava voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ​​sääntelyedellytyksiä.

Kyse ei ole vain siitä, että kaikkien kansalaisten on poikkeuksetta noudatettava lakia.. Olemassa olevat ja harjoittavat määräykset ovat välttämättömiä turvallisen ja mukavan sijainnin varmistamiseksi rakennusten myöhemmässä käytössä.

Lainsäädäntö

Yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti konfliktitilanteiden todennäköisyys maan naapureiden kanssa vähenee merkittävästi. Lisäksi hygienia- ja kotitalousongelmat, tulipalovaarat vältetään ja rangaistukset estetään valtion elimiltä, ​​jotka ovat valtuutettuja velvoittamaan alueen omistajan purkamaan rakennetun rakenteen..

Pakollinen sääntö jo suunnitteluvaiheessa on vakiintuneen etäisyyden noudattaminen aidan rajalta työmaalle:

 • yleisesti tunnustettu etäisyys rajasta taloon on 3 m;
 • rakennukset, jotka on tarkoitettu kotitalouksien tarpeisiin katoksen tai autotallin muodossa, on sallittua luoda 1 m: n luetelmalle lain mukaan aidasta, mutta samalla kaikkia sovellettavia paloturvallisuusstandardeja on noudatettava tiukasti, mutta se ei ole tarkoitus kasvattaa eläimiä sisälle;
 • karjoja tai lintuja pitäviä katoksia ei saisi sijoittaa lähemmäksi aitaa kuin 4 m, vastaava etäisyys on kasvihuoneille, varsinkin jos on tarkoitus käyttää orgaanisia lannoitteita kaikenlaisten kasvien viljelyssä;
 • tulenarkojen käyttölaitteiden (esimerkiksi sauna tai kattilahuone, kylpy) aidan pituuden on oltava vähintään 5 m;
 • puiden istuttaminen alueelle vaatii myös tietyn etäisyyden, jos leviävä kruunu on, riippumatta siitä, onko se hedelmäkohde vai ei, sen tulisi sijaita 4 metrin etäisyydellä naapurin rajasta.

Maatilojen siirtäminen mahdollisimman lähelle rajaa oman pihan laajentamiseksi tai kylvöalueen parantamiseksi on ehdottomasti kielletty.

Jos käytettävissä oleva etäisyys on pienempi kuin säädöksissä vahvistetut etäisyydet, vastuu voi syntyä lain mukaan oikeudenkäynneillä ja niihin liittyvillä hallinnollisilla seuraamuksilla..

Kesämökkiä tai puutarha -aluetta tulee ympäröidä suojaelementeillä, jotta naapurialueet ovat mahdollisimman vähän varjossa. Tätä tarkoitusta varten on suositeltavaa käyttää ristikko- tai verkkomateriaaleja, joiden korkeus on 1,5 m.. Kiinteiden aitojen osalta ne saa asentaa vain tien, kadun, mutta ei naapureiden rajalle. Samaan aikaan sinulla on oltava lupa SNT: n yhtiökokoukseen. Kuitenkin myös tyhjä muuri, josta on näkymät viereiselle sisäpihalle, voidaan rakentaa, jos naapuri suostuu tähän ja allekirjoittaa vastaavan asiakirjan, jonka myös kumppanuuden hallitus vahvistaa..

Se, että aidan voi rakentaa aidasta vähintään 1 metrin etäisyydelle SNIP: n mukaisesti, on jo selvää. Tässä tapauksessa katon kaltevuus on varustettava siten, että kausiluonteinen sademäärä ei putoa viereiselle vieraalle vyöhykkeelle. On olemassa Venäjän federaation 13.3.2001 antama asetus nro 17, jonka mukaan hyötylohkojen sisennys viereisiltä pihoilta kaikilta puolilta, eteläsuuntausta lukuun ottamatta, on ehdollisesti rinnastettava näiden rakennusten korkeuteen. Korkeusmittari mitataan katon harjasta maahan.

Jos otamme huomioon käymälän tai kompostikuopan ja viereisen kaivon sijainnin, niiden välillä on pidettävä 8 metrin etäisyys. Kun sauna, kylpylä tai suihkuhuone, rakennukset pienten siipikarjan, karjan pitämiseen on varustettu, etäisyys kaivoon säilyy entisestään – 12 m: stä. Samanlaista etäisyyttä on noudatettava myös talon ja vessan välillä kellariksi. Kylpylä tai suihkuhuone on poistettu olohuoneesta 8 m. Kauemmaksi kellarista porsaanliha, jossa on kana, ja kompostityyppi.

Maaseudulla on SNIP: n mukaan kielletty varustaa wc eristämättömällä kuopalla, joka muistuttaa linnunpönttöä. Jos keskitettyä viemärijärjestelmää ei ole, kerätyt ulosteet poistetaan paikallisilla kompostointilaitteilla; kun järjestät ne, sinun on vetäydyttävä asuinrakennuksesta. Samaan tarkoitukseen voidaan käyttää kaatopaikkoja.. On tapana viitata tällaisiin laitteisiin heidän sivustollaan seuraavasti.

 • Jauhekaapit – nämä ovat käymälöitä, joissa luonnonjätettä käsitellään turpeella, minkä jälkeen se pidetään riittävän eristyksenä erityisissä astioissa, laatikoissa. Tällaiset säiliöt, joissa on hyvin sulkeutuvat kannet, on valmiiksi viimeistelty hartsikoostumuksella, millä tahansa vastaavalla tavalla, niiden sisältö säilytetään, kunnes kompostia ilmestyy.
 • Kuivat kaapit edustavat laitokset, joissa ulostejätteet erikoistuneiden kemiallisten lisäaineiden tai sähkölämmityksen vaikutuksesta muutetaan orgaaniseksi lannoitteeksi.

Mitä tulee kaatopaikoihin, ne on myös varustettu hyvällä eristyksellä. Siten sisältö ei tukki viereistä maaperää ja sen kautta pohjavettä. Jo hankkeen laatimisvaiheessa asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan paikallisviranomaisille hyväksyttäväksi pohjaveden käytöstä, sääntelystä ja suojelusta. WC: n sijainti sisäpihalla on sovittava SES: n kanssa.

Saippuavettä ei myöskään saa kaataa minnekään. Ehdottomasti kaikki saunan tai suihkun jätevesi, kotitaloustoimenpiteet poistetaan suodatettujen kaivojen kautta. Niissä on erityinen hiekkaan ja soraan perustuva kerros. Sopiva korvaaja on ulkoisen tyyppinen kyvetti.

Paloturvallisuus

Jos tarkastelemme tätä näkökohtaa, käytettyjen rakennusmateriaalien on oltava huomioon otettavien aitojen ja ulkorakennusten välisen etäisyyden säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.. Tällaiset laitteet luokitellaan palonkestävyyden mukaan..

 • Luokkaan I-II sisältää teräsbetonia ja betonimateriaaleja, tiiliä ja kiveä. Niillä ei ole syttyvyyttä ja niille on ominaista lisääntynyt palonkestävyys. Mutta erillisten syttyvien elementtien läsnä ollessa kotitalouksien tulee sijaita vähintään 6 metrin päässä naapurialueista.
 • Luokka III yksityisrakentamisessa ovat mukana runkorakenteet, joiden lattiat on valmistettu palamattomista materiaaleista. Se voi olla metallia tai aaltopahvia. Tällaiset rakenteet poistetaan 12 metrin päässä viereisistä pihoista.
 • IV luokka haavoittuvimmat materiaalit. Tämä puu ja kaikki sen johdannaiset, jotka on kyllästetty syttymisen estämiseksi. Niiden etäisyyden naapurialueisiin ei pitäisi olla alle 12 metriä.

Puutarhan sisäpihalla on mahdollista laittaa asunto aitaan lähemmäksi sallittua etäisyyttä, jos siihen on viranomaisten lupa. Pakollinen on oltava viereisten kesämökkien omistajien käsissä ja suostumuksella.

Palovaarallisimpia rakenteita ovat kylpyammeet, saunat, katot palavien materiaalien säilyttämiseksi, kattilahuoneet. Varustaessasi niitä, noudata erityisen huolellisesti lain asettamia etäisyyksiä lähellä oleviin rakennuksiin, aidoihin ja itse taloon.

Terveys- ja kotitalousstandardit

Tällaiset asiakirjat osoittavat, että wc on varustettava aidan suhteen vähintään 1 m: n etäisyydellä, samalla etäisyyden viereiseen asuinrakennukseen on oltava vähintään 12 m. varustettujen viemärikaivojen puhdistus. sitä paitsi, älä unohda viereisellä maalla asuvien ihmisten mukavuutta ja terveyttä.

Se pitäisi ymmärtää wc: n sijainti, joka on välttämätön kylässä, maassa, määräytyy kaivon sijainnin mukaan. Jos asianmukaista etäisyyttä ei noudateta merkittyjen kohteiden välillä, epäpuhtaudet pääsevät todennäköisesti juomaveteen. Jotta estettäisiin haitallisten mikro -organismien pääsy WC -jätteistä kaivoon, sen rakentamisen aikana kannattaa vetäytyä 12 m. On tärkeää olla unohtamatta ottaa huomioon viereisen juomaveden lähteen, pesualtaan sijainti.

Usein kesäasukkaiden välillä on kiistoja rakennusten sijainnista. Loppujen lopuksi on epärealistista säilyttää laissa vahvistetut ja suositellut etäisyydet useilla sadoilla neliömetreillä. Täällä pelastavat erikoispalvelut, paikalliset hallintoviranomaiset, jotka myöntävät asiakirjoja, joissa on ulkorakennusten optimaalinen sijainti. Saniteettitiloista tärkeimmät erottuvat:

 • sauna tai kylpy;
 • hyvin;
 • WC;
 • kaikki rakenteet, joissa putkisto asennetaan ja jäteastiat hävitetään.

Tällaiset rakennukset on suunniteltu ottaen huomioon vesiputkien ja viemärikaivojen asentaminen, joiden osalta myös sääntelyasiakirjojen ilmoittama syvyys säilytetään.

Rakentamisen vivahteet

Suhteet naapureihin kaikilta puolilta ovat aina ystävällisiä, jos uusien tilojen rakentamisesta puutarhatontille keskustellaan aluksi heidän kanssaan. Optimaalisesti ratkaistu ongelma, joka koskee aidan, kasvihuoneiden, wc: n ja muiden rakenteiden sijaintia sekä omalla pihallasi että naapurin pihalla, auttaa ratkaisemaan monia ongelmia tulevaisuudessa..

Kun esikaupunkialue on täydennetty vierekkäisillä vastaavilla alueilla kolmelta puolelta, on kätevää, kun kaikki katu -wc: t rakennetaan yhdelle vyöhykkeelle.. Samalla tavalla on suositeltavaa järjestää paikka karjatiloille, kasvihuoneille. Tämä estää kaunaa ja laiminlyöntiä, riitaa tulevaisuudessa. Lisäksi lannoitteiden poisto, säiliöiden huolto voidaan tehdä yhdessä, mikä säästää aikaa ja rahaa..

Aidan yhteinen rakentaminen tulee myös käteväksi, mikä myöhemmin ei häiritse kumpaakaan puolta. Kun piha on järjestetty ja naapuritontti on jo täysin rakennettu, sinun on silti neuvoteltava naapureiden kanssa, keskusteltava suunnitelmista ja hankkeesta. On syytä tunnistaa useimmiten syntyvät konfliktitilanteet:

 • korkealta ja kuurilta aidalta varjo putoaa jatkuvasti naapurialueelle ja talon ikkunoihin;
 • rakennettu aita kaappaa jonkun toisen alueen yli 50 cm, mikä voi aiheuttaa pitkiä menettelyjä;
 • aidan lähellä on ulkorakennuksia, joista tulee epämiellyttävää ja pistävää hajua;
 • valtavien mökkien rakentaminen hyvin pienille alueille.

Ymmärrettäessä, että jokin liian lähellä aitajärjestelmää pystytetyistä esineistä voi vaikuttaa kielteisesti ympäröivään alueeseen, on suositeltavaa hankkia naapureiden suostumus ja kirjallisesti.

Oikein ratkaisu olisi kuitenkin etäisyyden täysi noudattaminen sääntelyasiakirjojen mukaisesti. Niin tapahtuu, että tontit myydään, ja myöhemmät menettelyt uusille omistajille..

Seuraavasta videosta löydät lisätietoja etäisyydestä naapuritaloista ja aidasta asuinrakennuksen rakentamisen aikana..