Det modulära containerhuset: allt du behöver veta om detta innovativa framtidens hus

Användningen av transportcontainrar i konstruktionen är inte ny. Flera europeiska länder som Nederländerna, England och länderna i norr har redan inlett äventyret genom att framgångsrikt etablera containerhuset i en stadsmiljö. Studentbostäder, akutboenden, kontor, kommersiella lokaler, containrar lämpar sig enkelt för alla projekt. Sedan en tid tillbaka har konceptet försökt fler och fler individer som vill skaffa bostäder till ett attraktivt pris eller att bygga en atypisk tillbyggnad. Tack vare arkitekterna och byggarna som förespråkar containerhus är det inte längre en ouppnåelig dröm att äga en innovativ och ekologisk villa. Är du fortfarande inte övertygad? I den här artikeln tar vi del av alla fördelar.

Containerhus i Köpenhamn byggt med marina containrar

studentboende i Köpenhamns hamn gjord med flera återvunna marina containrar, ett exempel på miljövänlig containerbaserad konstruktion

Containerhuset har många praktiska och ekonomiska fördelar på en fastighetsmarknad som inte alltid är gynnsam för bostadsköpare. Dessutom svarar den på en av de stora frågorna inom hållbar utveckling: hur man bygger bättre och hur man hittar alternativ till traditionella material. Eftersom själva behållaren representerar en färdigmonterad modul (den har redan fyra väggar, golv och tak), drar denna typ av modulkonstruktion fördel av betydligt kortare tillverkningstider. De flesta byggnadsarbeten utförs i byggmästarens butik, vilket eliminerar mycket av de tunga lyft på fältet och minskar byggkostnaderna. Frånvaron av ett stort bostadsprojekt minskar också olägenheter och föroreningar i samband med det.

Miljöansvarig och ekonomisk konstruktion baserad på återvunna behållare

allt du behöver veta om byggandet av ett hus i en miljöansvarig och ekonomisk behållare, de främsta fördelarna med konstruktion på grundval av återvunna marina containrar

Konstruktionen av ett containerhus går igenom samma administrativa formaliteter som ett klassiskt hus. Varje bostadsprojekt måste börja med en studie av den lokala stadsplanen som definierar gällande standarder i den berörda kommunen. Detta viktiga steg föregår att erhålla en byggnadstillstånd och hjälper dig att förutse alla steg som ska följas beroende på byggnadsmark och ditt projekt.

Även om det inte är obligatoriskt att använda en byggare för att förverkliga ditt projekt, rekommenderas det starkt. Hans kunskap och expertis kommer att stödja dig i alla viktiga skeden av att bygga ditt hem samtidigt som hänsyn tas till begränsningarna. Beroende på din grundbudget och vilken typ av hjälp som efterfrågas kan du välja mellan flera tjänster. I allmänhet erbjuder byggare som specialiserat sig på modulär containerarkitektur, såsom Maison Éco3, en mängd olika paket som sträcker sig från självkonstruktion med ett kithus till nyckelfärdiga tjänster av en containerhus redo att välkomna dig. För att säkerställa att ditt hem erbjuder bekvämligheten av ett klassiskt hem, erbjuder företaget konstruktioner som uppfyller de senaste värmeisoleringsstandarderna och som kan anpassas efter behag.

Unikt designat containerträdgårdsskjul

träfinishen ger ett modernt och trendigt utseende till denna trädgårdsbod gjord av en återvunnen fraktbehållare

På grund av sin modularitet anpassar containerhus sig enkelt till dina förändrade behov och till fältets särdrag. De är därför den perfekta lösningen för alla som vill bygga en tillbyggnad, ett extra rum eller en liten villa, utan att utföra större arbeten. Behållarna är avsedda att transportera varor under extrema förhållanden och har en robust struktur som också är vattentät och naturligt isolerande. Dessutom, genom att välja ett sådant modulhus, bidrar du till återvinning av uttjänta förvaringsbehållare som samlas i hamnar runt om i världen. I en bredare mening kommer vi att säga att du bidrar till utvecklingen av ett hälsosamt och miljöansvarigt byggande..

Containerhuset erbjuder alla bekvämligheter i ett klassiskt hus

ett atypiskt modulhus byggt med två sjöfartyg placerade ovanpå det andra, modulhus med två våningar, industridesign

Containerhus mitt i naturen

en vit behållare förvandlad till en villa med pool, mitt i naturen